USG Doppler Warszawa

Problemy związane z układem krążenia mogą być przyczyną różnego rodzaju dolegliwości.

Badania, które pozwalają ustalić czy schorzenie dotyczy istotnie nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu krwionośnego to m.in. badanie Dopplera, które można zrobić w Warszawie. Możliwość zrobienia tego badania w odpowiednio przygotowanym gabinecie, daje pewność, że będzie ono wykonane rzetelnie i prawidłowo. USG metodą Dopplera daje możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu przepływ przez naczynia krwionośne jest umożliwiony i czy trzeba wprowadzić metody leczenia. Chirurdzy naczyniowi, których specjalizacja to właśnie schorzenia układu krążenia, mają możliwość nie tylko diagnozowania, ale także i realizowania zabiegów.

Lekarze, zajmujący się nie tylko diagnozowaniem, ale również jak wspomniano, przeprowadzeniem zabiegów, z często muszą wykonać serię badań, aby mieć pewność, że zaproponowana metoda leczenia jest prawidłowo dobrana. Pacjenci, u których stwierdzono niewielkie zwężenia lub zatory żylne, poddawani są zabiegom często mało inwazyjnym, jeśli stan ich zdrowia im na to pozwala. W przypadku, gdy konieczne jest wykonanie bardziej skomplikowanych zabiegów, należy spodziewać się większej ingerencji w organizm. Po zabiegach bardziej inwazyjnych, pacjent nieco dłużej wraca do sprawności.

Badanie Dopplera pomaga w ustaleniu, w jakim stopniu tętnice i żyły zostały uszkodzone w wyniku choroby.

Badanie to polega na przyłożeniu głowicy USG doppler Warszawa do badanego miejsca, np. do żył lub tętnic umieszczonych w szyi i sprawdzeniu przepływu krwi wewnątrz naczynia. Wynik badania jest podawany niemalże od razu po jego wykonaniu. Dla chirurga naczyniowego wynik badania takiego jak USG dopplerowskie jest bardzo istotny w podejmowaniu dalszych działań. Jeśli u pacjenta zdiagnozowano, że przepływ krwi jest osłabiony, to jako środek rozwiązania problemu, stosuje się różnego rodzaju dostępne metody udrożnienia.

Zastosowanie stentów może być jednym z rozwiązań, są to niewielkiej wielkości rurki o kształcie siatki, która jest rozciągana wewnątrz naczynia, aby zapewnić mu wzmocnienie i jednocześnie powiększenie światła, aby płyny wewnątrz żyły lub tętnicy, mogły swobodnie się przemieszczać. Prawidłowe ukrwienie narządów wewnętrznych jest niezwykle istotne dla funkcjonowania całego organizmu. Jeśli niedokrwienie się pojawia często lub stale, może to powodować znaczące skutki, które nie zawsze są odwracalne. Dlatego też, jeśli pacjent skarży się na powracające uczucie drętwienia lub mrowienia, warto zweryfikować przyczynę tej dolegliwości.

Nawracające lub stale utrzymujące się mrowienia, drętwienie kończyn, ból lub pękanie naczynek krwionośnych, może z czasem powodować trudności w poruszaniu się lub wykonywaniu prostych czynności. Jeśli zatem pacjent zauważył, że objawy te się nasilają pomimo braku innych przyczyn, to powinien skonsultować swój stan zdrowia z lekarzem specjalistą. Po wykonaniu badania USG Dopplera pacjent otrzymuje kompletny wynik, zapisy najczęściej są widoczne w postaci cyfrowej lub jako wykres, do którego znajduje się dodatkowy opis.

Written by 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *